Regulamin sklepuOgólne warunki współpracy

Zapraszamy do współpracy osoby prowadzące działalność gospodarczą nastawioną na dalszą odsprzedaż towaru.

Nie prowadzimy sprzedaży dla konsumentów detalicznych.

Konsumentem zgodnie z definicją podawaną przez UOKiK jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Aby rozpocząć współpracę należy zarejestrować się w systemie korzystając z formularza rejestracyjnego a następnie wysłać e-mailem  [email protected]  lub faxem (81 744 77 57) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (NIP, Regon, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).

 INFORMACJA DLA NOWYCH KLIENTÓW:

Po otrzymaniu ww. dokumentów i ich weryfikacji odeślemy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji oraz przyznamy dostęp do pełnej oferty online i możliwość składania zamówień, po zalogowaniu się loginem i hasłem.

INFORMACJA DLA STAŁYCH KLIENTÓW:

Klienci hurtowni stacjonarnej EFEKT, którzy skorzystają z opcji zakupów online prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego bez konieczności przesyłania dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy oraz z warunkami realizacji zamówień. Złożenie zamówienia oznacza ich akceptację.

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

Zabrania się wykorzystywania zdjęć produktów i treści zawartych na stronie internetowej www.efekthurt.pl


Zamówienia i wysyłka zamówień

Warunkiem dokonania zakupów jest złożenie zamówienia świadczącego o prowadzeniu działalności gospodarczej - łączna wartość zamówienia min. 500 zł netto dla zamówień krajowych i 2000 zł netto dla zamówień zagranicznych.
Zamówienia niezgodne z ustalonymi warunkami sprzedaży mogą nie być przyjęte do realizacji.
 1. Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2.  Każda transakcja kupna- sprzedaży potwierdzana jest fakturą VAT, która dołączana jest do przesyłki.
 3.  Zamówienia są przyjmowane 24 godz./ dobę 7 dni w tygodniu.
 4.  Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 5.  Towar dostępny w magazynie wysyłany jest w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na nasz rachunek bankowy lub złożenia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze. Opcja płatnosci przy odbiorze dostępna jest wyłacznie dla zamówień krajowych.
 6.  W przypadku braku dostępności zamawianego towaru lub jakiejkolwiek innej trudności w realizacji zamówienia niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem drogą e-mail lub telefonicznie.
 7.  Płatności za zakupione towary można dokonać: przy odbiorze zamówionych towarów u kuriera lub przez wpłatę na konto bankowe przed wysłaniem zamówionego towaru.
 8.  Zamówienia krajowe wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 9.  Pokrywamy koszty wysyłki na terenie kraju, jeżeli zamówienie przekracza 800,00 PLN netto (984,00 PLN brutto).
 10.  W przypadku wybrania możliwości zapłaty za towar przy odbiorze (tzw. pobranie) doliczany jest koszt pobrania w wysokości 7.00 PLN brutto.
 11.  Zarówno koszty pobrania, jak i koszty przesyłki doliczane są do faktury VAT.
 12.  Przesyłki zagraniczne wysyłane są na koszt klienta.
 13.  Koszt przesyłki zagranicznej jest różny w zależności od kraju wysyłki, wagi oraz wartości zamówienia. Koszt wysyłki doliczy się automatycznie przy składaniu zamówienia.
 14.  Maksymalna waga jednej paczki krajowej wynosi 30 kg. Jeżeli zamówiony towar nie mieści się w jednej paczce, a klient pokrywa koszty wysyłki, towar zostanie zapakowany w oddzielne paczki i zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20.00 PLN brutto. Maksymalna waga paczki zagranicznej to 20 kg. Jeśli towar nie mieści się w jednej paczce automatycznie doliczy się opłata za większą ilość paczek.


Reklamacje 

W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona lub widoczne są próby jej otwierania należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.
Reklamacje objęte gwarancja producenta rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie dziesięciu dni kalendarzowych licząc od daty zakupu w formie pisemnej. Odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności może zostać przesłane na adres sklepu. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien znajdować się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, w którym został dostarczony do klienta. Wraz z towarem klient powinien odesłać otrzymane potwierdzenie zakupu, dokładne dane adresowe, oraz oznaczenie żądań, z zaznaczeniem czy ma to być wymiana na inny towar czy zwrot gotówki. Za datę zakupu towaru uważa się datę nadania listu przewozowego lub przesyłki pocztowej. Klient pokrywa koszty wysyłki towaru w dwie strony. Zwroty realizowane będą w terminie 14 dni od otrzymania towaru wraz z żądaniem zwrotu gotówki, jeżeli zostaną spełnione w/w przesłanki.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy klienta koszty transportu pokrywa klient.


Poufność i bezpieczeństwo 

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie danych identyfikujących Państwa działalność gospodarczą w naszej bazie, która służy wyłącznie do obsługi i realizacji Państwa zamówień i nie będzie udostępniana innym podmiotom.
Każdy klient po zalogowaniu ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych.


Pliki cookies 

Pliki "cookie" to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone) podczas gdy odwiedzasz stronę efekthurt.pl. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.


Gromadzenie danych 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis efekthurt.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Rodzaje plików "cookie" oraz sposób ich wykorzystania?
Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.
Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
Zarządzanie plikami cookies
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.
Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.


Odpowiedzialność

EFEKT BIS sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym za:
Zamówienia składane w imieniu klienta przez osoby trzecie wykorzystujące ID i hasło klienta.
Niedotrzymanie terminu dostawy, czyli: przerwy w produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich wynikłych z niedostarczenia odpowiedniego towaru w terminie, wyjątek stanowią indywidualne umowy zawarte między klientem a EFEKT BIS sp. z o.o. sp. k., w których sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.
Różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych towarów z otrzymanymi wynikające z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych komputerach.
Nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
Postanowienia końcowe:
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę EFEKT BIS sp. z o.o. sp. k. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

Katalog produktów na stronach internetowych www.efekthurt.plnie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 71, jest to prezentacja towaru.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz przy braku porozumienia obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


EFEKT BIS sp. z o.o. sp. k.
20-055 Lublin
ul.Skautów 11b
NIP: 712 10 50 905
Regon: 430452048
KRS: 0000078913