Polityka Prywatności Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). 

 1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych klientów efekthurt.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Efekt Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Skautów 11b, 20-055, o numerze NIP 7121050905. 

 2. Zakres i cel przetwarzania danych

2.1 Dane osobowe klientów i osób korzystających z witryny przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia hurtowni internetowej efekthurt.pl - świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług sprzedaży, - obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta i logowania do tego konta, - przesyłania przez nas na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu jako newsletter, ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach, - zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu, - zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą produktów) i obsługi reklamacji. 
 2.2. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwa przedsiębiorstwo jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażny, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie efekthurt.pl, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Efekt Bis Sp. z o.o. Sp.k. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Efekt Bis Sp. z o.o. Sp.k. (art. 6 ust. 1 f RODO): - marketing bezpośredni produktów efekthurt.pl, - zarządzanie aktywnością na stronach internetowych efekthurt.pl, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, - obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy, - wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami; - ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tego sklepu; - tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Efekt Bis Sp. z o.o Sp.k. obowiązków wynikających z przepisów prawa). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. 

 3. Dane zbierane podczas rejestracji w hurtowni efekthurt.pl

Każdy potencjalny Klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez nasz sklep bez rejestracji w systemie - na tym etapie nie pobieramy żadnych danych. Jeżeli zdecyduje się na zakup towaru w naszej hurtowni, może wskazać opcję założenia konta użytkownika, na którym będzie posiadał możliwość wglądu w historię swoich wcześniejszych zamówień. W tym celu zostanie poproszony o podanie niezbędnych w tym procesie danych tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który będzie wykorzystywać podczas logowania, nazwy, adresu, numeru NIP oraz numeru telefonu firmy (dane do faktury VAT). 

 4. Dane zbierane automatycznie

4.1 Jest możliwe, że podczas odwiedzania naszej strony zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics - powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. (“Google”). 
 4.2 Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. 

 5. Dane zbierane, które zachowujemy i e-mailowy newsletter

5.1 Jeżeli Użytkownik zwraca się do naszego sklepu z zapytaniem odnośnie realizacji zamówienia, uszczegółowienia danych, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazuje nam swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Są to dane, które Użytkownik podał wcześniej i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Wszystkie te elementy wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia tożsamości i nawiązania kontaktu, w celu udzielenia wyczerpujących informacji odnośnie nurtującego problemu, związanego z naszym asortymentem. Informacje uzyskane od Użytkownika nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności. 5.2 W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera z naszego sklepu /opcję możesz zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta/, Twój adres e-mail zostanie umieszczony w bazie klientów. Dzięki temu będziesz otrzymywał najnowsze informacje o asortymencie, aktualnych promocjach i wydarzeniach z naszego sklepu. Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, wystarczy przesłać e-mailem informację o rezygnacji z newslettera. Gwarantujemy, że bez Twojej zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

 6. Sposób wykorzystania danych

6.1 Wszystkie informacje i dane podane przez Użytkowników wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i nie przekazujemy ich żadnym firmom zewnętrznym, a jeśli zamierzamy je udostępnić to wyraźnie komunikujemy to wraz z informacją w jaki sposób możesz nie wyrazić na to zgody. 6.2 Dostęp do danych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. Jeśli Użytkownik wybierze inny niż osobisty odbiór przesyłki, niezbędna jest pomoc kuriera, który bezpiecznie dostarczy zamówiony towar. Przekazujemy mu wtedy niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres dostawy - aby mógł zweryfikować rzeczywistego odbiorcę zamówienia i dowieźć produkty pod odpowiedni adres. Numer telefonu okazuje się być niezbędny przy uzgodnieniu dogodnej godziny odbioru przesyłki. 6.4 W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, możemy udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości. Możemy je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące Twojej tożsamości nie zostaną ujawnione osobom trzecim. 6.5. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi: - DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368. 

 7. Sposób kontaktu naszej firmy z Klientem

Nasi handlowcy kontaktują się z klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą przekazują wszystkie ważne informacje, dotyczące transakcji. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i podał swój adres e-mail, to niezbędne informacje trafią do Klienta właśnie tą drogą. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę na subskrypcję tych informacji. 

8. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych 

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Efekt Bis Sp. z o.o. Sp.k., przysługują następujące prawa wynikające z RODO: - prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Efekt Bis Sp. z o.o. Sp.k. danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych), - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; - prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO); - w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). - Prawo sprzeciwu w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Efekt Bis Sp. z o.o. Sp.k. lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Efekt Bis Sp. z o.o. Sp.k. nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów. Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 12 niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości. - Skarga do organu nadzorczego: mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Efekt Bis Sp. z o.o. Sp.k. danych osobowych. 

 9. Obecność ciasteczek ('cookies') na naszej stronie 

9.1 Niektóre obszary sklepu efekthurt.pl mogą wykorzystywać Cookies (ciasteczka). Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. 
 9.2 Pliki Cookies wykorzystywane przez efekthurt.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 9.3 Obok plików cookies efekthurt.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. 

 10. Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

10.1 Dane osobowe klientów efekthurt.pl są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 11. Kontakt. Firma zbierająca dane: Efekt Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba w Lublinie, ul. Skautów 11b. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z adresu mailowego: [email protected] lub pod numerem telefony 81 744 77 77.